Å Home
Home På egen hand Hotellbokning Aktuella Resor Amtrak Modeller Kontakt
ÅmmebergsResor - Ekorrvägen 7 - 694 60  Åsbro - Tel reseinfo: Utrikes: 0582-51090, Inrikes: 0583-34390  - info@ammebergsresor.se

Trafikverksamheten i Åmmeberg startades 1923 av
C. Sundin. Den övertogs av H. Johansson 1924 och av
R. Andersson 1927. Redan efter ett år, 1928 tog Arvid Nilsson Omnibusstrafik (AN) över.

AN Omnibusstrafik såldes 1955 till Torsten Jakobsson och blev då T. Jakobssons Omnibusstrafik, fram till 1974. Då köptes företaget av Åke Johansson & Ingvar Albrektsson och den 1 januari 1974 bildades Åmmebergs Buss AB.

Från 1982 fram till 2002, drevs företaget av Ingvar Albrektsson, ihop med barnen Ulf och Heléne. Och från februari 2002 ägs och drivs Åmmebergs Buss AB av Ulf och Heléne Albrektsson. Efter Ulfs för tidiga bortgång är Heléne ensam ägare.

Från slutet av 1960-talet arrangerade Reso Resebyrå i Motala en hel del arrangemang som kördes av T. Jakobssons Omnibusstrafik och därefter av Åmmebergsbuss. Det var allt från 24-timmars dansweekend i Aarhus till långresor ute i Europa. Det var även de som startade Shopping i Helsingör på uppdrag av Landstinget i Östergötland som ville ha personalaktiviteter.
Dessa Helsingörsresor pågick under många år och fortsatte sedan i Åmmebergsbuss egen regi varefter vi körde tusentala glada shoppare.
När Reso Resebyrå lade ned verksamheten startade vi Åmmebergsresor 1978.

Arvid Nilsson Omnibustrafik
 omkring 1930.

Torsten Jakobssons Omnibusstrafik,
med Torsten själv vid
bussarna.
Omkring 1957.

Åmmebergs Buss AB
i början av 80-talet. ”Pärlan” närmast är
företagets första turistbuss, utrustad med bekväma säten
och extra höga ryggstöd.

Ingvar, Heléne och Ulf Albrektsson vid
broinvigningen i Hammar 1995.

Vår historia